Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Ballenactie

Zorgt u ervoor dat de bal voor onze jeugd blijft rollen?

We hebben voor het nieuwe seizoen weer veel nieuwe ballen nodig, een hele aanschaf in deze lastige tijd. Daarom organiseren we een ballenactie. De actie loopt tot 1 november 2021.

Aan u (sponsor/vrijwilliger/lid/ouder/grootouder/familielid) de vraag of jullie vanuit je maatschappelijke betrokkenheid willen meehelpen met ons doel om per team minimaal 5 nieuwe ballen aan te schaffen!

Iedereen die S.V. Geel Zwart ‘30 een warm hart toedraagt kan meedoen door een bal te doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor zorgen dat de bal straks gewoon weer kan rollen, want als het balletje weer rolt dan komt de rest ook wel weer!

Doneer een bal (of een gedeelte daarvan):
Hele bal               –              € 24,50
Halve bal             –              € 12,25

U kunt het bedrag over maken naar de rekeningnummer NL36RABO 0374 4013 65 t.n.v. S.V. Geel Zwart ’30 o.v.v. Ballenactie + team + (bedrijfs)naam

De ballen zullen geleverd worden via Sport 2000 Bart Langedijk. Op deze wijze helpen we ook een gewaardeerde sponsor in corona tijd.

Neem ook eens een kijkje in de Geel Zwart webshop https://shop.bartlangedijk.nl/club/geel-zwart-voetbal/ voor o.a. tassen en trainingskleding. Een deel van de bestedingen in de webshop komt ten goede aan de clubkas van de vereniging.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Bestuur en jeugdbestuur S.V. Geel Zwart ‘30