Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Agenda ALV

Het bestuur van de S.V. GEEL-ZWART’30 nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op:   

Maandag 12 december 2022 aanvang 19.00  uur

          in de kantine van “de Leeuwenkuil

Agenda:

 1. Opening / mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Goedkeuring notulen laatste vergadering (7 december 2021)
  Leden die de notulen vooraf willen inzien kunnen deze opvragen d.m.v. een mail naar: secretaris@geelzwart.nl
 1. Jaarverslagen bestuur en jeugdcommissie
 2. Jaarcijfers 2021-2022
 3. Verslag kascommissie & benoemen nieuw lid KC

Job van Graas treedt af als lid

 1. Personele zaken

Er is een vacature open als secretaris van GeelZwart. Kandidaten kunnen zich aanmelden.

 1. Begroting  2023-2024
 2. Contributie
 3. Accommodatie / Kantine
 4. Jeugdzaken
 5. Duurzaamheid
 6. Technisch beleid
 7. Sponsorzaken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Namens het bestuur van S.V. GEEL-ZWART’30

Hesther Broersen

secretaris