Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Beleid

Jeugdplan

Hieronder is het jeugdplan van S.V. Geel Zwart te downloaden

Gedragscode

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

Algemene Verenigingsafspraken
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

 • Iedereen is welkom
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
 • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
 • Als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

Algemene afspraken met leden

Als lid van Geel Zwart gelden er een aantal afspraken, wij gaan er van uit dat alle leden zich ook aan de afspraken houden. Als lid (speler, trainer, coach, scheidsrechter, vrijwilliger) van Geel Zwart

 • kom je gemaakte afspraken na
 • betaal je op tijd de contributie
 • toon je respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
 • speel je volgens de bekende en afgesproken spelregels
 • gedraag je sportief in en buiten het veld
 • geniet je van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
 • feliciteer je de tegenstander als zij hebben gewonnen
 • scheld je niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
 • laat je de kleedkamer na gebruik netjes achter
 • heb je respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
 • toon je respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
 • spreek je andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan

Wedstrijdtips voor ouders
Voor de wedstrijd

 • Laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag.
 • Leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit kunnen leiden tot betere prestaties.
 • Wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier!

Tijdens de wedstrijd

 • Coach je kind niet tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is decoach aangesteld.
 • Moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind. Toon enthousiasme en steun je kind en andere spelers.
 • Laat je emoties niet de vrije loop.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd

 • Stimuleer je kind de scheidsrechter te bedanken.
 • Vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb je geleerd vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’
 • Focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training.
 • Toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.