Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Agenda ALV 7 december

’t Zand, november 2020

Het bestuur van de S.V. GEEL-ZWART’30 nodigt haar leden uit tot het digitaal bijwonen van de algemene ledenvergadering op:

Maandag 7 december 2020 aanvang 20.00 uur

Via een link van Teams die u na aanmelden bij secretaris@geelzwart.nl van ons ontvangt.

Agenda:

1. Opening / mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Goedkeuring notulen laatste vergadering (2 december 2019)
Leden die de notulen vooraf willen inzien kunnen deze opvragen d.m.v. een mail naar: secretaris@geelzwart.nl

4. Jaarverslagen bestuur en jeugdcommissie

5. Jaarcijfers 2019-2020

6. Verslag kascommissie & benoemen nieuw lid KC
Jon van der Weij treedt af als lid

7. BegrotingΒ  2021-2022

8. Contributie

9. Accommodatie / Kantine

10. Personele zaken
Patrique Stam treedt af als wedstrijdsecretaris
Merianne Mak treedt af als wedstrijdsecretaris jeugd

11. Jeugdzaken

12. Duurzaamheid

13. Technisch beleid

14. Covid β€˜19

15. Oud papier

16. Rondvraag

17. Sluiting