Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

ALV Club van 75 gaat niet door

Juni 2021

Beste leden van de S.V. Geel-Zwart 30 ‘Club van 75’
Wij moeten helaas meedelen dat de geplande Algemene Ledenvergadering op a.s. dinsdag 8 juni niet doorgaat. De RIVM maatregelen geven nog weinig mogelijkheden op samenkomsten van meerdere personen. Per 5 juni komt er weliswaar weer wat meer ruimte in het aantal bezoekers in
publieke ruimtes. Voor ons is dat nog geen reden om maar enig risico te lopen, temeer daar de agenda voor de ALV ook geen bijzonderheden vertoond.

Het bestuur van de Club van 75 is wel van mening geweest om de Kascommissie op te roepen om de boeken te controleren. De heren Jos Tesselaar en Cees de Wit (Klos) zijn onlangs door de penningmeester
uitgenodigd en hebben geen onregelmatigheden in de financiële boeken kunnen vinden. Een nader verslag zal tijdens de ALV in 2022 komen.

Verder hopen we natuurlijk dat de dalende besmettings cijfers blijven voortzetten. Het gaat de goede kant, blijf voorzichtig in ieder geval én gezond. We hopen tevens dat de competitie weer van start gaat in september en dat we met de kermis in oktober elkaar in de voetbalkantine in goede gezondheid zullen tegenkomen.

Namens het bestuur van de Club van 75
Adri de Wit
Secretaris