Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Club van 75 - Jaarverslag 2018-2019

Opgericht 2 januari 2005 t.g.v. het 75-jarig bestaan.

Deze club zet zich in voor de vereniging S.V. Geel-Zwart 30 in de breedste zin des woord. Zo kunnen er met ondersteuning van de Club van 75 evenementen gehouden worden, kunnen er dingen aangeschaft worden waar normaliter geen geld voor zou zijn. In zijn korte bestaan heeft de club al veel kunnen betekenen. Zo zijn er coachjassen voor alle (jeugd)coaches aangeschaft, een geluidsinstallatie, scheidsrechterkleding, extra jeugdtrainer, tribunestoeltjes, zonnepanelen, etc etc. De Club van 75 kan niet zonder haar leden, immers zonder leden is er geen geld om ideeën uit te kunnen voeren. De contributie bedraagt € 50,- per jaar. De leden bepalen zelf in een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar het geld aan besteed wordt. Meld je dus nu aan en stuur een e-mailtje naar bovenstaand secretariaat.

Steun onze club S.V. Geel-Zwart 30!

Jaarverslag Club van 75 2018 – 2019

 • Het commissiebestuur Club van 75 is bijeengekomen in 4 vergaderingen en er is een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Tevens was de Club van 75 vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergadering van S.V. Geel-Zwart ’30 in december 2018.
 • Met de kermis in oktober heeft de Club van 75 wederom een wervings flyer actie gehouden, inclusief programmaboekje Geel-Zwart – Flevo. Dat heeft toch weer tot twee nieuwe leden voor de Club van 75 geleid.
 • Half december werden alle leden weer uitgenodigd om een Nieuwjaarsborrel te komen drinken tijden de Nieuwjaars wedstrijd / receptie op 6 januari 2019.
 • De Nieuwjaars wedstrijdbal werd wederom gesponsord door de Club van 75.
 • Op de Algemene Leden Vergadering van 28 mei 2018 heeft de vergadering besloten om haar budget aan de volgende bestedings ideeën uit te geven:
  • Tent kantine
  • Voetbalkamp jeugd
  • Reserveshirts jeugd
  • Vier kleine doeltjes
 • Het ledental van de Club van 75 staat momenteel op 85 leden.
 • Als laatste bedanken we via deze weg alle leden van de Club van 75 voor hun financiële steun aan Geel-Zwart. Maar ook voor het meedenken met investeringen in projecten voor Geel-Zwart die anders lastig, of niet te realiseren zijn.

Secretaris, juni 2019