Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Hans Ruygrok nieuwe voorziter Geel Zwart

Tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 11 december 2021 hebben we afscheid genomen van voorzitter Bas Veul. Bas vond het na 5 jaar voorzitterschap tijd om de voorzittershamer over te dragen aan iemand anders. Met goedkeuring van de leden is hierna Hans Ruygrok benoemd als nieuwe voorzitter van S.V. Geel Zwart ’30. Wij zijn als bestuur zeer dankbaar dat Hans de taak als voorzitter op zich wil nemen wen wensen hem ontzettend veel wijsheid, succes en vooral plezier hiermee!