Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Nieuws van de voorzitter

Waarde Geel-Zwarters,

Jubileum

Op 15 april van het jaar des Heeren 1930 werd onze mooie club opgericht. Dit negentig jarig bestaan en dus het 18e lustrum willen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het lustrumcomité is druk doende een mooi en breed programma in te vullen. In het weekeinde na de 15e april wordt feestelijk stilgestaan bij het feit dat de s.v. Geel Zwart ondanks het behalen van deze respectabele leeftijd nog altijd fit en vitaal is en middenin de Zandtemmer gemeenschap staat.  Op vrijdag 17 april wordt afgetrapt met een keezavond in de kantine. Zaterdag de 18e wordt een feestavond georganiseerd in de kantine voor allen die de vereniging een warm hart toedragen. Dus leden, oud-leden, fans, scheidsrechters, buren, rijders, wassers, sponsors, liefhebbers enzovoorts, schrijf deze datums in uw agenda.  Gedurende het voorjaar worden hiernaast verschillende activiteiten georganiseerd vanwege ons jubileum. Zo is er zaterdag 23 mei het 7tegen7 veteranen toernooi waarbij u kunt aanschouwen hoe de koene Geel Zwart strijders uit vervlogen tijden de sportieve strijd aanbinden met evenzo koene strijders van onze buurtverenigingen. Dat wilt u niet missen, toch? Voor de oudere jeugd is een uitje gepland naar Skagaventure en met het tentenkamp wordt nog wat extra’s gedaan voor de jongste aanstormende talenten.

Glasvezel in de dorpskern

Het is gelukt! Meer dan 33,33% van de huishoudens in de dorpskern hebben zich ingeschreven voor aansluiting op het glasvezelinternet. Ik wil alle vrijwilligers bedanken die zich hier voor hebben ingezet. De leefbaarheid van ons mooie dorp is hiermee weer een stukje vergroot. Hiernaast worden ook de handbal en voetbalvereniging  Geel Zwart en molen de Hoop hier mee gesteund door een bijdrage voor iedere aangesloten abonnee. Heeft u zich nog niet opgegeven als abonnee, dan kunt u nu nog gebruik maken van het aanbod van de kosteloze aansluiting, zolang de andere huizen bij u in de straat nog niet zijn aangesloten. Wilt u hierna alsnog gebruik maken van het snelle en stabiele glasvezelnet dan kost u dit €350,=. Meldt u zich hier voor bij Beemster Schagen in het Makado of schrijf u rechtstreeks in op https://noordkop.kabeltex.nl/.

Met sportieve groet,Bas Veul,