Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Opruimactie succesvol

Op 19 september heeft de eerste opruimactie met succes plaatsgevonden. De opbrengst is een aantal vuilniszakken vol met zwerfafval.

In ruil voor de opruimactie ontvangt Geel Zwart (handbal en voetbal) van de gemeente een vergoeding voor deze opruimactie vanwege het wegvallen van de inkomsten uit de voormalige oud papier inzameling.

Deze eerste opruimactie wordt in het vervolg enkele keren per jaar georganiseerd door de handbal en voetbal. Samen maken we het dorp schoon, uiteraard bent u welkom om bij een van de volgende acties aan te sluiten en het zwerfafval in bijvoorbeeld uw eigen straat op te ruimen.

Dank aan een ieder die heeft meegeholpen.