Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Oud papier actie Geel Zwart verdwijnt na 51 jaar

In 1969 begonnen met de ophaal van oud papier, wat in die tijd 4,5 cent (guldens, voor de jongere lezers onder ons, dit was het wettige betaalmiddel in Nederland tot 2002) per kilo opgehaald papier was. Tegelijkertijd werden ook de vodden opgehaald, dit was in de begintijd zo’n 150 kilo per actie wat rond de fl. 25,- opbracht.

Al met al haalde men op een zaterdag zo’n fl. 175,- op, een enorm bedrag voor het eind van de 60-er jaren. Reden genoeg om een stapje harder te zetten als vrijwilliger. Van der Voort wil er zelfs zijn vrachtwagens voor inzetten!

Piet Sijs, was de coördinator in de begintijd van de (toen nog) oud papier en voddenactie.

Daarna is zijn taak overgenomen door Piet Slijkerman(de Bakker). In de beginperiode werd het papier nog opgehaald.

Halverwege de 80-er jaren zakte de waarde van het oud papier drastisch. Van de behaalde opbrengst van fl. 3000,- in 1985, was in 1988 nog maar de helft over.

Nog meer ophalen lijkt een oplossing. Men stelt de kleedkamers beschikbaar om daar de dozen te stallen, alles beter als aan anderen weggeven of om in de kachel te gooien.

Vanaf 1993 wordt de coördinatie gedaan door Bart Hoekman, hij zou dit maar liefst 25 jaar volhouden voordat hij het stokje zou overdragen aan ondergetekende.

In zijn beginperiode kon Bart zo’n kleine fl. 8000,- opbrengst oud papier bij laten schrijven op de rekening van GZ.

In deze periode werd er gebruik gemaakt van stapelaars, die er voor moesten zorgen dat het papier op een juiste manier in de containers terecht kwam. Later werd gekozen voor een oplossing waar bij men het zelf in de containers moest gooien, daar er meermaals stapelaars niet op kwamen dagen ivm zaterdag baantjes etc.

GeelZwart is het oud papier, ooit als eenmalige actie opgezet, blijven ophalen/verzamelen eens in de zoveel weken. En zij zullen dit blijven volhouden tot 27 juni 2020. De gemeente Schagen heeft namelijk besloten om het restafval in ondergrondse containers te laten deponeren en de grijze bakken bij een ieder om te toveren tot een oud papier container.

Speciale dank voor de ophalers (een kleine greep uit velen) Dirk Burger, Gerard Pater, Piet Zomerdijk, Willem Jeninga, Adriaan Pater, Theo Schilder (die het jarenlang bij de Zandstee heeft opgehaald) en alle Voet- en Handbal vrijwilligers en aan een ieder die ik vergeten ben op te noemen.

Vanaf de 2e helft van dit jaar zullen de hand- en voetbal zwerfafval opruimdagen gaan organiseren. Hier zullen we u uiteraard van op de hoogte houden en u bent meer dan welkom om dan ook weer uw steentje te kunnen bijdragen.

Voor nu rest mij niets te zeggen dan dank voor de 51 jaar oud papier en bijbehorende opbrengst voor GeelZwart.

Namens Handbalvereniging en Voetbalvereniging GeelZwart,

Erik Deutekom