Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. GEEL-ZWART'30

’t Zand, november 2019

Het bestuur van de S.V. GEEL-ZWART’30 nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op:   

Maandag 2 december 2019 aanvang 20.00 uur

in de kantine van “de Leeuwenkuil”.

Agenda:

 1. Opening / mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Goedkeuring notulen laatste vergadering (3 december 2018).
  Leden die de notulen vooraf willen inzien kunnen deze opvragen d.m.v. een mail naar: secretaris@geelzwart.nl
 4. Jaarverslagen bestuur en jeugdcommissie.
 5. Jaarcijfers 2018-2019.
 6. Verslag kascommissie & benoemen nieuw lid kascommissie.
  Jim de Wit treedt af als lid
 7. Begroting 2020-2021.
 8. Sportakkoord.
 9. Contributie.
 10. Accommodatie / Kantine.
 11. Personele zaken.
  John van Woesik treedt af als penningmeester, Susan Pennings volgt hem op.
 12. Jeugdzaken.
 13. Duurzaamheid
 14. Technisch beleid.
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Namens het bestuur van S.V. GEEL-ZWART’30
Hesther Broersen
Secretaris