Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING ZATERDAG 11 DECEMBER

Het bestuur van de S.V. GEEL-ZWART’30 nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op:   

Zaterdag 11 december 2021 aanvang 14.00 uur

          in de kantine van “de Leeuwenkuil

Graag uw CTB en identiteitsbewijs gereedhouden bij de ingang.

Agenda:

 1. Opening / mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Goedkeuring notulen laatste vergadering (7 december 2020)
  Leden die de notulen vooraf willen inzien kunnen deze opvragen d.m.v. een mail naar: secretaris@geelzwart.nl
 1. Jaarverslagen bestuur en jeugdcommissie
 2. Jaarcijfers 2020-2021
 3. Verslag kascommissie & benoemen nieuw lid KC

Michael Visser treedt af als lid

 1. Personele zaken

Bas Veul treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar

Hans Ruijgrok stelt zich kandidaat als voorzitter

Tot een kwartier voor de vergadering kunnen tegenkandidaten zich aanmelden.

Er is een vacature open als secretaris van GeelZwart. Kandidaten kunnen zich aanmelden.

 1. Begroting  2022-2023
 2. Contributie
 3. Accommodatie / Kantine
 4. Jeugdzaken
 5. Duurzaamheid
 6. Technisch beleid
 7. Covid ‘19
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Namens het bestuur van S.V. GEEL-ZWART’30

Hesther Broersen

secretaris