Jongejan & Partners
 
De Heij Adviesgroep

Visie op het jeugdvoetbal

Vanuit het jeugd- en het hoofdbestuur van Geel-Zwart is in de tweede seizoenshelft van vorig jaar de behoefte ontstaan aan het vastleggen van de richting die wij met de vereniging willen koersen en de daarbij behorende afspraken qua jeugdbeleid. De vereniging wil naar alle betrokkenen toe duidelijk maken hoe we bij de vereniging denken invulling te moeten geven aan het spelen van het voetbalspel. Aanleiding was een aantal incidenten die voortkwamen uit het ontbreken van deze duidelijkheid. De resultaten worden vastgelegd in het Geel-Zwart jeugdplan wat nu bijna af is. Bij het opstellen van een plan hoort ook afstemming met de verschillende geledingen binnen de vereniging die het beleid uit moeten gaan voeren. Hierbij is ook vanaf het begin intensief met de Jeugd Technische Commissie (JTC) gesproken. Na bijna twee jaar overleggen en afstemmen zijn we tot de conclusie gekomen dat de visie van het bestuur en de visie van de JTC te ver uit elkaar liggen om tot een door alle partijen gedragen plan te komen. Hoog over beschouwd komt het erop neer, dat geen overeenstemming kon worden bereikt over het te voeren selectiebeleid bij de jongste jeugd. De JTC heeft in de gespreken aangegeven dat zij niet degene zijn om aan de visie van het bestuur uitvoering te geven. Een jammerlijk, maar een door het bestuur te respecteren besluit. Gevolg is wel dat we als Geel-Zwart bestuur afscheid hebben moeten nemen van de huidige leden van de JTC in deze rol. De inzet, betrokkenheid, kennis en kunde op voetbaltechnisch gebied van de heren, waar wij als vereniging de afgelopen jaren van hebben mogen genieten, wordt zeer gewaardeerd. We gaan er van uit dat we elkaar op het sportieve gebied als liefhebbers van het spelletje gewoon blijven vinden. Van de geluiden bij de β€˜dorpspomp’ dat er grote conflicten zijn binnen Geel-Zwart is geen sprake. Dat gemengde gevoelens meespelen bij de betrokkenen is niet meer dan logisch, maar van ruzie is geen sprake. We blijven als vereniging streven naar de hoogst mogelijke prestaties met altijd als uitgangspunt plezier in voetballen.

Met sportieve groet,

Hans Kooijman en Bas Veul.